Gallegogl
Gallegogl
Aceso de usuarios
Aceso de usuarios
Contidos da web
Área de usuarios

Baixa como Colexiado

C/. Alfonso X O Sabio, nº. 3-1º - 36211 VIGO
Tfno.: 986.20.09.18
e-mail. cograsop@telefonica.net
www.cograsop.com

SOLICITUDE DE BAIXA

Don/Dona , con NIF/NIE.
e de conformidade co artigo 18 apartado 1 b), dos Estatutos do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra aprobados pola Orde do 15 de outubro de 2021, (DOGA nº. 207 do 15 de outubro de 2021) así como o artigo 25 apartado 1 b), dos Estatutos dos Colexios Oficiais de Graduados Sociais aprobados por R.D. 1415/2006, de 1 de decembro (BOE nº. 300 do 16 de decembro de 2006), SOLICITA ó Ilustre Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, a súa baixa como Colexiado, para o cal facilita os seguintes datos:
  • Exercente libre
  • Exercente de empresa
  • Non Exercente

Para o que acompaña os documentos que ó pé se indican.
, a de de 20
Asdo.:
Documentos que acompaña
Documentación xeral:
Exercente libre da profesión por conta propia:
Exercente da profesión por conta allea:
Ilmo. Sr. Presidente do Ilustre Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra
Usamos cookies có obxetivo de mellorar a experiencia dos nosos visitantes. Visita a páxina de Política de cookies para coñecer máis detalles.
Aceptar
Identificación
Introduza o seu email e contrasinal para identificarse
Olvidaches a túa contrasinal?
Cancelar
Identificación fallida
O nome de usuario ou contrasinal non se corresponden con ningún dos nosos usuarios rexistrados.
Identificación correcta
Benvido/a, [usuario]
Reserva
Do you need to check a reservation that you did without registering in our website? Don't worry, we have you covered: you only need to provide the email used to create it and the reservation code.
Cancelar
Reserva non atopada
We could not find the reservation you're looking for. Maybe you made a mistake writing your email or the reservation code, you can check them and try again.
Recuperar contrasinal
Para recoupara a contrasinal, introduce o teu número de colexiado no seguinte campo:
Cancelar
Recuperar contrasinal
Si o número de colexiado está rexistrado no noso sistema, recibirá na bandexa de entrada un correo electrónico con instrucción para recuperar a contrasinal.