Gallegogl
Gallegogl
Aceso de usuarios
Aceso de usuarios
Contidos da web
Área de usuarios

Cambio de modalidade

C/. Alfonso X O Sabio, nº. 3-1º - 36211 VIGO
Tfno.: 986.20.09.18
e-mail. cograsop@telefonica.net
www.cograsop.com

SOLICITUDE CAMBIO DE MODALIDADE DE COLEXIACIÓN

Don/Dona con NIF/NIE.
SOLICITA ó Ilustre Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, o cambio de modalidade de
a , para o cal facilita os seguintes datos:

Así mesmo adxunto a documentación necesaria para que procedan o mencionado cambio
En, a de de 20
Asdo.:

Documentos que acompaña
  • Carné colexial
  • Autorización Bancaria
  • Contrato de Traballo ou certificación de empresa
  • Alta censal (036)
  • Alta autónomos
Informámoslle, respecto dos datos de carácter persoal que nos facilita, dos seguintes extremos: Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados polo ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA, con CIF ESQ3669005E. Finalidades e lexitimación: A finalidade do tratamento dos seus datos é xestión de Prevención de Riscos Laborais, xestión de colexiados/as, comunicacións informativas, xestión multimedia, xestión laboral, xestión fiscal e contable, xestión de candidatos/as a un posto de traballo, organización de eventos. Prazo: Os seus datos serán conservados mentres se manteña a relación comercial ou, no seu caso, durante o prazo legalmente esixido. Destinatarios: Os seus datos non serán cedidos a terceiros, salvo obrigación legal. Dereitos: Se desexa exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación e/ou portabilidade ou se desexa máis información respecto a tratamento dos seus datos, diríxase por escrito, axuntando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade ao enderezo: r/ Alfonso X o Sabio nº3 1º, 36211 - Vigo (Pontevedra).

Ilmo. Sr. Presidente do Ilustre Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra.
Usamos cookies có obxetivo de mellorar a experiencia dos nosos visitantes. Visita a páxina de Política de cookies para coñecer máis detalles.
Aceptar
Identificación
Introduza o seu email e contrasinal para identificarse
Olvidaches a túa contrasinal?
Cancelar
Identificación fallida
O nome de usuario ou contrasinal non se corresponden con ningún dos nosos usuarios rexistrados.
Identificación correcta
Benvido/a, [usuario]
Reserva
Do you need to check a reservation that you did without registering in our website? Don't worry, we have you covered: you only need to provide the email used to create it and the reservation code.
Cancelar
Reserva non atopada
We could not find the reservation you're looking for. Maybe you made a mistake writing your email or the reservation code, you can check them and try again.
Recuperar contrasinal
Para recoupara a contrasinal, introduce o teu número de colexiado no seguinte campo:
Cancelar
Recuperar contrasinal
Si o número de colexiado está rexistrado no noso sistema, recibirá na bandexa de entrada un correo electrónico con instrucción para recuperar a contrasinal.